Shopping Cart
Shop now
Login
חפש מוצרים באתר שלנו
See more
Indie Twin Maxi Cosi/ Cybex/ Nuna Car Seat Adapter- Single
Indie Twin Maxi Cosi/ Cybex/ Nuna Car Seat Adapter- Single
On Sale

Indie Twin Maxi Cosi/ Cybex/ Nuna Car Seat Adapter- Single

Color

המתאם להרכבת שני סלקלים במקביל, מתאים אך ורק לדגמים המפורטים:
Maxi Cosi™/Cybex™/ Nuna™
Maxi Cosi Mico Max 30, Maxi Cosi Mico AP,  Nuna Pipa, Cybex Aton, Cybex Aton 2 or Cybex Aton Q
אין צורך להוריד את ריפוד העגלה.
המתאם אינו מתאים לדגמי סלקלים שקודמים לשנת 2015.
להרכבת שני סלקלים במקביל רכשו את סט המתאמים